• วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
  • Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตร

22-Jun-17

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิฯ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา พอลิเมอร์
  • ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Degree or higher in Food Science
  • At leas 3 years R&D experience
  • Product Development

15-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล