• ควบคุมการทดสอบการผลิตสินค้าใหม่
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์เคมี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิจัยและพัฒนา ทดสอบคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

R&D Supervisor

I Plus Q Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • วท.บ. เคมี, เครื่องสำอาง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ทัศนคติดี, มีทักษะภาษาอังกฤษ

26-Mar-17

 

Applied
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตร

24-Mar-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย
 • ชุบงานตามคำสั่งการผลิตของลูกค้า
 • ดูแลรักษาความสะอาดของน้ำยาล้าง

23-Mar-17

 

Applied
 • Creating and developing a series of new packaging
 • Working with team and clients to create & present
 • Following the food and consumer packaged goods

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Creating and developing a series of new products
 • Working with team and clients
 • Following the food and consumer packaged goods

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged 26 - 35 years old
 • degree or higher in Chemistry, Food Science
 • Minimum of 5 years product development, R&D

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female,aged 27 - 35years old.
 • Bachelor's degree or higher in Food Packaging
 • 5 years food & beverage packaging development,R&D

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับ ป.ตรี สาขา เครื่องสำอาง หรือที่เกียวข้อง
 • ประสบการณ์ COSMETIC เท่านั้น

19-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล