• ประจำที่สาขาบางปู จ.สมุทรปราการ
 • สาขาบรรจุภัณฑ์, พอลิเมอ, เคมี
 • ปริญญาตรี

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3mths, Transportation, OT Pay, Business Trip
 • International Plastic Molding Machine Mgf
 • Mechanical Engineer / QC of Chemical Engineer

25-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical, Food Science
 • Good computer skills and able to use English.
 • Experienced and knowledgeable aboutGMP, HACCP

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years experience in QA/QC
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • Knowledge in food law

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Research and Development วิจัยและพัฒนา
 • ตรวจสอบและออกแบบงานทาง
 • เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

22-Jun-17

 

Applied
 • Graduate with Bachelor Degree in Chemistry
 • Al leave 5 year experiences in manufactured busine
 • Fluent in both English and Thai.

21-Jun-17

 

Applied
 • Strong good attitude, motivation, communication
 • Degree in Marketing or related fields
 • Ability to perform well under pressure

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล