• ปริญญาตรี วิทย์-เคมี/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย3- 5 ปี ด้าน QC
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • Master’s Degree in Chemistry, Food Science
 • 5 years’ experience in people management

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged over 30 years old
 • Master’s degree/ Ph.D. in Chemistry, Food Science
 • 5 years’ experience doing Research & Development

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี/ประสบการณ์2ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบ

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล