• ปริญญาตรี / โท วิทยาศาสตร์เคมี หรือ วิศวกรรมเคมี
  • ทำงานวิจัย Lab Scale และ Pilot Scale
  • สื่อสารภาษาจีนกลางได้

20-Jul-17

 

Applied

RESEARCHER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ต่างประเทศ

  • Bachelor’s degree or higher in Science
  • More than 3 years experience
  • Good command of Chinese is essential

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 2-5 years experience in Technical Service
  • Bachelor's Degree or higher in Petrochemical
  • Thai Nationality Only

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล