• ปริญญาตรี / โท วิทยาศาสตร์เคมี หรือ วิศวกรรมเคมี
  • ทำงานวิจัย Lab Scale และ Pilot Scale
  • สื่อสารภาษาจีนกลางได้

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล