• ดูแลควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรเคมี
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Chemist

TOA-Chugoku Paints Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Male, age between 22-30 years old
 • Degree in Science Chemistry
 • ควบคุมคุณภาพ (QC) ด้านเฉดสี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of chemical or manufacturing
 • Male age 35 years up
 • Chemical product experienced

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

30-Mar-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี / โท วิทยาศาตร์ / วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนา, เคมี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • วิจัยและพัฒนาคุณสมบัติด้านเคมีของผลิตภัณฑ์ใหม่

29-Mar-17

 

Applied
 • 7 years in Technical or Business or Sales area
 • Degree or Master degree of Science/Engineering
 • Strong leadership and problem solving skill

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาฟิสิกส์หรือสาขาเคมี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ มีความประพฤติดี ซื่อสัตว์

28-Mar-17

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานสถานีส่งแก๊สและด้านงานควบคุมแก๊ส

28-Mar-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Worked in an ISO9001/13485/GLP / laboratory skill.
 • Knowledge in chemistry, HPLC, GC, and Analytical
 • Good in English communication.(Speaking & Writing)

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล