• Work with global waste plant energy company
 • To learn and got the chance other function
 • Opportunity to utilize full language skill

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technician 1 Position

Coast Company

เพชรบุรี

 • ปวช.-ปวส. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้าช่างยนต์-เครื่องกล
 • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ไม่ย่อท้อต่อการทำงาน
 • สวัสดิการ
 • เบี้ยขยัน

22-Jun-17

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ไม่ย่อท้อต่อการทำงาน
 • ดูแล ทำความสะอาดภายในคลีนิก
 • ประกันสังคม

22-Jun-17

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ไม่ย่อท้อต่อการทำงาน
 • ดูแล ทำความสะอาดภายในคลีนิก
 • ประกันสังคม

22-Jun-17

 

Applied
 • งานถ่ายภาพ และตกแต่งภาพประจำ The Venezia Hua-Hin
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการประมง, เทคโนโลยีทางทะเล
 • ประสบการณ์โดยตรงในการดูแลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีใจรักและทุ่มเทในการทำงาน

20-Jun-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล