• Master Degree/PhD in Mechanical Engineering
 • Work using dynamic and vibration skills to Design
 • Problem solve and implement solutions

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสั่งผลิตและควบคุมเครื่อง CNC ตามแบบได้
 • ชาย อายุ 25-40 ปี
 • สามารถดูแบบำรุงรักษาเครื่อง CNC ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการประมง, เทคโนโลยีทางทะเล
 • ประสบการณ์โดยตรงในการดูแลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีใจรักและทุ่มเทในการทำงาน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years’ working experience
 • experience for Skilled Technician/ Technician
 • Experience in trouble shooting & failure analysis

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or higher in Instrument or related field
 • 5 years of experience for Skilled Technician
 • 3 years for Technician on Automation maintenance

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Diploma or higher in Electrical, Instrumentation
 • Experience in electrical or instrumentation
 • Good command of written English and Thai

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Marketing, Business Admin or related
 • TOEIC Score 500 up is preferable
 • Minimum 1 year experience in Sales field

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถประเทศ ท.3 หรือ ท.4
 • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางต่างๆ

26-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลสวนรำน้ำต้นไม้ตัดแต่งสวน
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • ใจรักงานบริการ มีความคิดในเชิงบวก

23-Jun-17

 

Applied
 • มีใจรักในงาน ขยันอดทน ใส่ใจเรียนรู้งาน
 • ไม่เกี่ยงงาน
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์เครื่องจักรมา

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป เพศชาย
 • ผู้ช่วยช่าง
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • กลึงชิ้นงานตามแผน ทำงานตามแบบ

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เป็นผู้ช่วยช่าง
 • เพศชาย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • อายุ 20-40ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

22-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • อายุ 20-40ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

22-Jun-17

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ไม่ย่อท้อต่อการทำงาน
 • สวัสดิการ
 • เบี้ยขยัน

22-Jun-17

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ไม่ย่อท้อต่อการทำงาน
 • ดูแล ทำความสะอาดภายในคลีนิก
 • ประกันสังคม

22-Jun-17

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ไม่ย่อท้อต่อการทำงาน
 • ดูแล ทำความสะอาดภายในคลีนิก
 • ประกันสังคม

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree of Economics
 • 1-3 years direct experience in Manufacturing
 • Good personality, Appearances, Punctuality

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • Age 20-30 years old
 • Diploma of Technical,Electrician ,Mechanical
 • 0-5 year related field experience

19-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Agriculture
 • Minimum 3 years experiences in Post-Harvest
 • Has experiences in Food-Agro industry

12-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล