• เจียระไนเพชรตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18-35 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Psysical security experience
 • Bachelor degree in laws, Political Science
 • 3 years of experience in Supervisory level

25-Apr-17

 

Applied
 • environmental system
 • Bachelor in occupational, science
 • at least 3-5 years of experience in environment

25-Apr-17

 

Applied
 • Background in safety and health
 • Graduate in occupational health and safety
 • At least 3 years of experience in manufacturing

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความอดทนสูง
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

24-Apr-17

 

Applied
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขี้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบงานที่มอบหมาย

23-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 45 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป
 • ขยัน ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบสูง ไม่เกี่ยงงาน

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี
 • ขยัน มีความอดทน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

21-Apr-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 60 ปี
 • การศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 • -

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล