• ชาย อายุ 21 - 28 ปี
 • การศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมเครื่องจักร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ชาย อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้ การขับเรือจะฝึกสอนให้
 • พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีความรับผิดชอบสูง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma in Mechanical fields with GPA. 2.50 up
 • Excellent Problem solving attributes
 • Excellent Leadership and communication skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma in Mechanical fields with GPA. 2.50 up
 • Excellent Problem solving attributes
 • Excellent Leadership and communication skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • high vocational
 • Minimum of 5 years in Maintenance,
 • เครื่องกล

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years plus experience in Purchasing
 • Have a good negotiation skill
 • Have knowledge of INCO Terms 2010

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับเป็นพนักงาน Freelance
 • เป็นงานวิ่งเอกสารประเภทใบสมัครเครดิตของธนาคาร
 • มีรถจักรยานยนต์ของตนเอง

23-May-17

 

Applied
 • Age : 25-35
 • Education : Diploma
 • Experience : 1-3 years

23-May-17

 

Applied
 • Can work on day/night shift
 • Good command in English
 • Experience in similar position in Automotive

23-May-17

 

Applied
 • นำเสนอขาย software solution
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด

23-May-17

 

Applied
 • High Vocational Certificate
 • ome experience in inspection/ manufacturing
 • Have basic knowledge in QMS&EMS

23-May-17

 

Applied
 • ปฎิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้

22-May-17

 

Applied
 • To plan and implement regional Customs management
 • To focus on developing best practice Trade
 • To play role of an internal consulting resource

22-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

21-May-17

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในระยองเป็นอย่างดี

20-May-17

 

Applied
 • บำรุง ดูแลรักษา รถยนต์ของบริษัท
 • รับส่งผู้บริหาร, พนักงาน,ผู้มาเยี่ยมชมบริษัท
 • สามารถพูด และฟังภาษาอังกฤษได้ดี

19-May-17

 

Applied
 • Diploma of Mechanical , Electrical
 • Special skill : Boiler control certificate
 • 2-4 years and working experience in industry

19-May-17

 

Applied
 • Experience in Power Plant.
 • Good command in English and Computer literacy.
 • Degree in Mechanical, Electrical, Control

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานกับเครื่องจักร และสามารถเข้ากะได้

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถส่งผลิตภัณฑ์
 • วางบิล - รับเช็ค
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

19-May-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานเป็นช่างเทคนิคประจำฝ่ายผลิต
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรเพื่อให้พร้อมใช้งาน
 • ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคารและเครื่องจักร, ปั๊มน้ำ

19-May-17

 

Applied
 • งานกลึงชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงาน
 • งานกลึง เชื่อม งานขึ้นรูปตามแบบ งานcnc
 • อายุ20-35ปี (หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

19-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ม 3 ขี้นไป ทุกสาขาวิชาชีพ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0
 • ขับรถส่งสินค้าตามเอกสารIV ตามโรงงานอุตสาหกรรม

18-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทางด้านช่าง/วิศวกรรม
 • พื้นที่พักอาศัยพื้นที่จังหวัดระยอง

18-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทางด้านช่าง/วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-May-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • Safety staff
 • Safety Officer

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท 2 หรือ 3
 • สามารถขับรถเฮี๊ยบและใช้อุปกรณ์รถเฮี๊ยบได้คล่อง

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำเครื่อง ซ่อมเครื่อง
 • การศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรัก สามารถทำงานเป็นทีม

16-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

15-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

15-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล