PRODUCTION COORDINATOR

Salamander Jewelry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Bachelor degree in any field
 • Working experience in Planning
 • Coordinating in industrial or Service business

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับใบสั่งงานจากหัวหน้าทบทวนคำสั่ง ก่อนลงมือปฏิบัติ
 • รีด/ปั๊มแผ่นลวดตามที่กำหนด
 • ปั๊มตัดชิ้นงานตามรูปแบบในใบสั่ง

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ขับรถบัสของบริษัทฯ มีใบอนุญาตขับรถโดยสาร

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปวช. / ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้า
 • หรือมีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล