• Male or Female
 • Bachelor degree /High Vocational in related field
 • At least 2 years

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี – โท สาขา สาขาวิศวกรรมเกษตร
 • ประสบการณ์ด้าน การตลาดและฐานข้อมูลการตลาด
 • มีความรู้ ทักษะการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างซ่อมบำรุง

Food Specialize Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงทั่วไป
 • รับผิดชอบกับงานซ่อม/สร้างเครื่องจักร
 • รับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างไฟฟ้า

Food Specialize Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • งานไฟฟ้าโรงงานและเครื่องจักรไฟฟ้า
 • วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • วุฒิ ม.6 -ปวช.ต้องมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าโรงงาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ขับรถส่งสินค้าของลาซาด้ากรุงเทพฯและปริมณฑล
 • มีประสบการณ์ขับรถส่งสินค้าเป็นเวลา1ปี
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชาย

16-Jan-17

 

Applied
 • วิ่งส่งสินค้าที่ลาซาด้ากรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ประสบการณ์ขับรถส่งสินค้าเป็นเวลา 1 ปี
 • อายุ24 ปีขึ้นไป ,เพศชาย

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย 18 ปีขึ้นไป
 • ขับรถกระบะ 4 ล้อ ส่งสินค้า
 • รู้เส้นทาง ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

16-Jan-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • สามารถขับขีรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์

16-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male, age 20 - 35 years old
 • Diploma in Electrical, Refrigeration or related
 • Have service mind and team player

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส.ไม่ระบุสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-25 ปี
 • มีประกาศนียบัตรนักดำน้ำระดับ Rescue ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh graduate will be considered.
 • Knowledge of local and/or international customs
 • Good command of written and spoken English

13-Jan-17

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bangplee (Samutprakarn)
 • Any gender / Age 26 - 38
 • English: Fair / Not required CPD

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการขับรถ Benz , BMW
 • ใจเย็น , มีความอดทนสูง , สามารถรับแรงกดดันได้ดี

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแผงเกจควบคุม
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าตัวเครื่องยนต์
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Application Assistant Manager

AB Food & Beverages (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • FMCG
 • IT Application; ERP QAD MFG/Pro
 • problematic and develop creative situations

12-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 5
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • รับส่งผู้บริหาร/แล้วแต่ผู้บริหารสั่ง

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • รับ-ส่งเอกสารภายในกิจการ
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณทลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus, Medical Insurance, Language Allowance
 • Chemical Automotive Parts Manufacturing
 • No experience is required, Fresh Welcome!

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • เพศ ชาย ปวส. /ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

12-Jan-17

 

Applied

Senior Sales Executive/พนักงานขาย

DUKERS LIMITED

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Sales experience in related field
 • Great carrier perspective within the company
 • Newly created company with 20 yeards experience

12-Jan-17

 

Applied

TECHNICAL MANAGER

PRTR Executive Recruitment

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree or higher in Mechanical Engineering
 • 5 years’ experience in the technical field
 • Good command of both written and spoken English

12-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการพ่นเคลือบประตู PVC
 • ควบคุม และดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience of at least 3 years
 • Degree or higher in Marketing, Economy or related
 • Male only, aged 30-35 years old

11-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • 3 years especially in Sales field for Automotive
 • Female or male, aged 28-35 years old

11-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female age 22-30
 • N2 or above would be advantaged
 • Bachelor degree in related fields

11-Jan-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล