• มีความอดทน คล่องแคล่ว ว่องไว
  • มีความขยันหมั่นเพียร
  • รักความสะอาด

19-Jun-17

 

Applied
  • มีความซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว ว่องไว
  • มีความอดทน
  • ขยันหมั่นเพียร

19-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
  • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าติดตั้ง
  • บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน, เครื่องเย็น

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล