Creative Event 1 ตำแหน่ง

Idee Studio Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา การตลาด
  • มีความรู้ในงานโฆษณาและออกแบบ
  • วางแผนรูปแบบงานต่างๆ อาทิ งานเปิดตัวสินค้า

19-May-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีด้านการออกแบบ
  • ออกแบบตกแต่งงานอีเว้นท์ (3D)
  • ออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์ (2D)

19-May-17

 

Applied
  • ตั้งบูธและจัดกิจกรรมทางการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล