MARKETING COMMUNICATION MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • Male or female, aged not over 40 years old.
  • At least 7 years’ experience in marketing
  • Experience in the FMCG, food

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Telesales

AEP Institute

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขายทางโทรศัพท์และออกบูท
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

19-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล