• เพศ หญิง อายุ 20 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการในหน่วยงานราชการ

29-Mar-17

 

Applied
  • อายุ 25 ปี ขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1ปีขี้นไป
  • มีความคล่อวตัวสูง

27-Mar-17

 

Applied
  • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงาน
  • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน อดทน

27-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล