• ติดต่อประสานงานกับสถานบันต่างๆ
  • จัดงาน Event ตามเทศกาล
  • ประสานงานกลุ่มโรงพยาบาลและคลีนิค

25-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล