• จัดทำงบประมาณของสื่อทุกชนิด
  • ส่งเสริมการตลาด เช่น จัดทำสื่อต่างๆ, จัด Event
  • จัดทำออกแบบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ

29-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล