• Bachelor Degree in Communication, Marketing, PR
  • 5 years of experience in PR/ Branding / Marketin
  • Good command of spoken and written English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ติดต่อประสานงานกับสถานบันต่างๆ
  • จัดงาน Event ตามเทศกาล
  • ประสานงานกลุ่มโรงพยาบาลและคลีนิค

23-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล