Sales & Marketing Department Manager

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Glassware, Sales team
  • Marketing Research, Business Plan,
  • Brand development

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ด้านกิจกรรมทางการตลาด
  • สามารถบริหารขั้นตอนการทำงานด้าน Event Organizer
  • มีความรู้ด้านการบริหารงานกิจกรรมทางการตลาด

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล