• คุมสื่อ online และสื่อป้ายต่างๆ รวมถึงwebsite
  • จัดทำ competitor survey วิเคราะห์แและนำเสนอ
  • ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

24-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล