• To manage his / her assigned kitchen operation
 • ensuring maximum guest satisfaction consistent
 • controlling the Kitchen operation and admin

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To assist in the day to day food production needs
 • Ensure that systems and company policies
 • Understand the hotel, Department goals and work

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible to assist the Outlet Chef
 • To supervise the assigned station
 • ensure a courteous, professional, efficient

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส. หรืออนุปริญญาทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร

18-Jan-17

 

Applied
 • บริการลูกค้าภายในร้าน
 • ขายกาแฟภายในร้าน - พร้อมชงกาแฟ
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

16-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศชอบทำอาหารหรือการทำขนม
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล