• Operations Manager for The Manhattan FISH MARKET
 • Based in Bangkok; Salary Negotiable
 • Experiences in F&B Operations in Mgt Position

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experienced in running operations for restaurant
 • European luxury restaurant
 • Dynamics and service minded

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คนไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาเกาหลีได้
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาเกาหลีได้
 • คนไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลงาน และความเรียบร้อยภายในร้าน
 • มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • shop operation
 • P&L experience
 • food

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบริหารทั่วไปภายในร้าน
 • **ต้องสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นระดับสื่อสารได้**
 • มีประสบการณ์ร้านอาหารอย่างน้อย 1 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการร้าน
 • จัดตารางพนักงาน และรายงานยอดขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับเข้าใจ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ร้านอาหารอย่างน้อย 6 เดือน
 • จัดเตรียมวัตถุดิบ ทำอาหารให้ลูกค้า
 • ไม่จำกัดการศึกษา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้อนรับและบริการลูกค้า
 • **ต้องสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นระดับสื่อสารได้**
 • ประสานงานระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านบริหาร้านอาหารอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • เพศชาย / หญิง (สัญชาติไทย)
 • ทำหน้าที่ช่วยผู้จัดการห้องอาหารดูแลความเรียบร้อย
 • สามารถอธิบายถึงกรรมวิธีการทำอาหารและเครื่องดื่ม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีแรงกายและใจในการทำงานที่ดี
 • เพศชาย / หญิง (สัญชาติไทย)
 • มีความสามารถ ความรับผิดชอบ ความเต็มใจ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Demonstrate your ability to be a team player.
 • Working knowledge of Morimoto Bangkok’s
 • Directs and instructs the dining room personnel

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Demonstrate your ability to be a team
 • A friendly and consistent manner
 • Daily commitment to the gift of serving others

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Restaurant Manager

T W S T Co., Ltd.

บางคอแหลม

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลการรับชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum of 8 year experience in Pastry Kitchen
 • Through knowledge in Thai and Asian dessert
 • Must have work authorization in Thailand

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years in the kitchen as an Artist
 • Must have work authorization in Thailand
 • Completed kitchen courses in sculpturing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ผู้จัดการร้านอาหาร
 • มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการร้านอาหาร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้(จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการร้านอาหาร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้(จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการร้านอาหาร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถพูดคุยและสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถทำงานเป็นกะและทำงานล่วงเวลาได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถพูดคุยและสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถทำงานเป็นกะและทำงานล่วงเวลาได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถพูดคุยและสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถทำงานเป็นกะและทำงานล่วงเวลาได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Management Skill in Italian Restanrant
 • Experience in Hospitality
 • Open-mind and Excellent in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Pastry Chef
 • Bakery Chef
 • Pastry Chef

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English communication Skills
 • Service minded
 • Experienced and specialized in related field

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการขาย วางแผน stock วัตถุดิบ
 • ปวส หรือ อนุปริญญาขึ้นไป ทุกสาขา
 • อบรมพนักงานให้สามารถปฎบัติงานได้ถูกต้อง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการด้านยอดขายและต้นทุน
 • ประสบการณ์ 2 ปี ในร้านอาหาร
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในร้านอาหารหรือธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • can do attitude
 • hard working
 • organise

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Restaurant General Manager

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience Sales and Operations in restaurant.
 • Team Leader to motivate and influence team.
 • Good service mind, and Good problem solving skill.

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Age not over 35 years old
 • Diploma or Degree in related fields
 • 3-5 years F&B experience in restaurant

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Bakery

Gute International Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

24-Jan-17

 

Applied
 • โอกาสในการพัฒนา
 • ความสามารถพิเศษ
 • ความรู้ทั่วไปในการรักษาความสะอาด

24-Jan-17

 

Applied
 • Reliable and willing to learn
 • Good English skills
 • Customer orientated

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English skills
 • Customer orientated
 • Ability to increase sales

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Newly opened
 • able to study Japanese culture
 • able to learn Japanese language

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบในการผลิตอาหาร
 • Commis ประจำครัวเย็นของร้านอาหารเยอรมัน

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • หัวหน้ารอบงานครัวยุโรป
 • ดูแลงานทั่วไปในครัว

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานเสิร์ฟ รับออเดอร์ เสิร์ฟ เปิด-ปิดร้าน
 • ผู้ช่วยกุ๊ก เตรียมเครื่องปรุง ส่วนผสม วัตุถุดิบ
 • เป็นลูกมือกุ๊ก เปิด-ปิดครัว

24-Jan-17

 

Applied
 • พนักงานเสิร์ฟ รับออเดอร์ เสิร์ฟ เปิด-ปิดร้าน
 • ผู้ช่วยกุ๊ก เตรียมเครื่องปรุง ส่วนผสม วัตุถุดิบ
 • แคชเชียร์ คิดออเดอร์ ชำระเงิน

24-Jan-17

 

Applied
 • พนักงานเสิร์ฟ รับออเดอร์ เสิร์ฟ เปิด-ปิดร้าน
 • ผู้ช่วยกุ๊ก เตรียมเครื่องปรุง ส่วนผสม วัตุถุดิบ
 • แคชเชียร์ คิดออเดอร์ ชำระเงิน

24-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

24-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 - 40 ปี
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีบุคคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี

24-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

24-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

24-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

24-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 - 40 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีบุคคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี

24-Jan-17

 

Applied
 • พนักงานเสิร์ฟ รับออเดอร์ เสิร์ฟ เปิด-ปิดร้าน
 • ผู้ช่วยกุ๊ก เตรียมเครื่องปรุง ส่วนผสม วัตุถุดิบ
 • เป็นลูกมือกุ๊ก เปิด-ปิดครัว

24-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล