• ปริญญาโท - เอก สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนหรืองานวิชาการ
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • กราฟิกดีไซน์
  • อาจารย์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล