• ปริญญาโท - เอก สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนหรืองานวิชาการ
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

22-May-17

 

Applied
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • กราฟิกดีไซน์
  • อาจารย์

22-May-17

 

Applied
  • ออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบผลิตภัณฑ์
  • กราฟิกดีไซน์
  • อาจารย์

17-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล