• จบการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือการสอนอย่างน้อย 2 ปี
  • มีผลงานทางวิชาการ

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล