• ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 550
  • จัดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิก

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล