• มีประสบการณ์การสอน
  • ภาระงานสอน งานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Digital Marketing
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการสอน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล