• มีประสบการณ์การสอน
 • ภาระงานสอน งานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Marketing
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • must be in educational business, can be B2B or B2C
 • A good coordinator, result-driver and Initiator
 • Coach team, improvement plan operation& curriculum

28-Apr-17

 

Applied

Economics Lecturer

Webster University (Thailand)

กรุงเทพมหานคร

 • A doctoral degree, or near completion in Economics
 • Strong interpersonal and communication skills
 • elivering conference presentations

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Lecturer

Webster University (Thailand)

กรุงเทพมหานคร

 • A doctoral degree, or near completion in Finance
 • CFA, ICBC, and/or IASB certifications preferred
 • The ability to effectively supervise MBA students

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategic learning and development initiatives
 • An Education degree is required
 • Outstanding presentation skills.

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล