• ออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบผลิตภัณฑ์
  • กราฟิกดีไซน์
  • อาจารย์

24-May-17

 

Applied
  • ปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้านการสอน

24-May-17

 

Applied
  • ธุรกิจสายการบิน
  • ภาษาอังกฤษดีมาก
  • ปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล