• ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
  • สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
  • ดูแลรับผิดชอบภาระงานสอนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล