• ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาธุรกิจการบิน
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการบิน
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

20-Jan-17

 

Applied
 • At least BA and TEFL certification.
 • 5 years professional experience
 • Complete documentation required for program

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาด้านภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา
 • มีผลคะแนนการสอบ TOEIC/IELTS/TOFEL

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาเอก ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ผลิตผลงานทางวิชากร (วิจัย บทความ ตำรา หนังสือ)

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • เวลางานที่ยืดหยุ่น

20-Jan-17

 

Applied
 • จัดการงานด้านปฏิบัติการสายวิชาการ
 • มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำสูง
 • ประสบการณ์ในโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันการศึกษา

19-Jan-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female age not over 35 years
 • Experience leading a team (essential)
 • Fluent written and spoken English (essential)

18-Jan-17

 

Applied
 • Teaching and Class Management
 • Monitoring, assessing, recording and reporting
 • Thai nationality only

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-17

 

Applied
 • -
 • -
 • -

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล