• Interior
 • Sketch up
 • Interior Designer

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • ใช้งาน Autocad3D , invertor, solid works
 • ทำ working drawing งานไม้และ Fitting parts

29-May-17

 

Applied

Graphic Designer

Inmind Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • จบการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสพการณ์ ทางด้าน Digital marketing
 • ใช้งาน illustrator และ photoshop ได้ดี

29-May-17

 

Applied

Graphic Design

Kkudos Company Limited

เมืองนนทบุรี

 • Be creative and learn new techniques all the time.
 • Use a program such as Photoshop, Illustrator dream
 • Good Working as a team

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Back-end Web Developer

Power Matic Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • เพศชาย อายุ 24-35 ปี
 • พัฒนา Web Application
 • มีความรู้เรื่อง ASP.NET MVC

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการออกแบบ
 • ออกแบบตกแต่งงานอีเว้นท์ (3D)
 • ออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์ (2D)

26-May-17

 

Applied

Graphic Design

Dreamworks Advertising Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • เงินเดือนตามประสบการณ์การทำงาน
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • สวัสดิการโบนัสประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator ได้คล่อง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • มีความคิดสร้างสรรค์

24-May-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 25-30 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ได้อย่างชำนาญ Photoshop

17-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล