Creative

PADASO PUS CO., LTD.

เชียงใหม่

  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงานด้าน Creative ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ถ่ายรูป
  • ถ่ายวีดีโอ
  • ตัดต่อ ภาพสำหรับโปรโมทสินค้า ตาม Job งาน

22-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • เชื่อมเหล็กได้

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล