• ออกแบบงานกราฟฟิกในช่องทาง Digital Media
  • ประสบการณ์ในการทำการตลาดออนไลน์
  • ประสบการณ์1 - 2 ปี

22-May-17

 

Applied
  • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP,.net MS
  • สามารถทำ web site ได้ (มีประสบการณ์)

22-May-17

 

Applied
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์
  • สามารถใช้โปรแกรม ILLUSTRATOR,PHOTOSHOP
  • มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานศิลปะหรือออกแบบ

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล