• การศึกษาปริญาตรี
 • มีความรู้ในเรื่อง Branding และการออกแบบ Packaging
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาม.6, ปวช, ปวส.
 • สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
 • สามารถทำงานหลังพิมพ์ เช่น เคลือบ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความชำนาญในการติดตั้งสติกเกอร์
 • มีความละเอียดรอบคอบ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาม.6, ปวช, ปวส.
 • สามารถใช้งานเครื่อง CNC Router
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสั่งงาน CNC

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบและเขียนแบบควบคุมงาน
 • ออกแบบควบคุมงาน

24-Feb-17

 

Applied
 • Good Thai and English and Italian
 • Knowledge of Adobe products Including InDesign
 • Excellent teamwork

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English and Thai languages
 • Excellent working knowledge of Adobe InDesign
 • Knowledge of production media processes

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Thai and English and German
 • Knowledge of Adobe products Including InDesign
 • Excellent teamwork

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad, Photoshop, lllustator
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • Experience in database system (SQL)and programming
 • Bachelor degree of Information System
 • Good command in English

22-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • Bachelor’s Degree in Fashion Design
 • 5-10 yrs. experience in Fashion Design

22-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Bachelor’s Degree in Fashion Design
 • 5-10 yrs. experience in Fashion Design

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor and/or Master Degree in Architecture
 • 5 years experience from a design professional
 • Adequate knowledge in Interior and Landscape

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล