• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 21 ขึ้นไป ประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบและเขียนแบบควบคุมงาน
 • ออกแบบควบคุมงาน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical Engineer – LNG Tanks
 • design engineering
 • Pressure Vessels

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male, age 30 years old up. BE in Engineering
 • Has experience in Tooling Die design over 3 years.
 • Has skill in Auto CAD and Solid work 2D/3D

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Machine Design (From Conceptual to Assembly)
 • Global Company and Opportunity training overseas
 • Attractive Benefits

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อนุปริญญา - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะที่ถูกต้องตามหลัก

22-May-17

 

Applied
 • Electronic Engineering degree.
 • Experience in cross functional multi cultural.
 • Electrical and Control Panels components.

22-May-17

 

Applied
 • Min 2 years working experience
 • Major in Mechanical
 • Able to training in China

22-May-17

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineering, Mechanical
 • Check into ECR and Suppliers DWG
 • Take the jobs, as requirement of upper position

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or higher level (Technical field).
 • Ability to communicate English.
 • Knowledge in UG NX Software

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนเเบบ/ถอดเเบบงานระบบไฟฟ้าและงานก่อสร้าง
 • ออกเเบบ/เขียนเเบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

22-May-17

 

Applied
 • Male / Female ,Age 25-35 Years old
 • A basic knowledge of English
 • Experience in Mold Design by 3D

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Experience in Design , Solid Work, Auto Cad
 • Experience in Automotive part 3 years

22-May-17

 

Applied
 • Degree/Diploma in Mechanical design
 • Good problem solving and analytical skills
 • Pass Military service is a must

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • degree in Engineering: Mechanical or related
 • 0-2 years in Engineer position from manufacturing

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3D-CAD
 • QA-Tools such as FMEA / DRFBM
 • Complex mechanical product

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบและจัดทำ Front - End
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถออกแบบ แก้ไขและดีไซน์ Website

19-May-17

 

Applied
 • 3D-Max
 • Graphic Design
 • Photoshop, Illustrator, Adobe CS

19-May-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-30 years old
 • Bachelor’s degree in Chemical, Mechanical
 • Experience in Production engineer

19-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านเครื่องจักรกล
 • มีความรู้ความสามารถในการเลือกวัสดุที่เหมาะสม

19-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 - 35 ปี บริบูรณ์
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี,พอลิเมอร์

18-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering.
 • Knowledge in Auto CAD/SAP/BOMs.
 • Positive "can do" attitude.

18-May-17

 

Applied
 • BA or MA in Mechanical Engineering
 • Professional experience at least 4 years
 • Knowledge on component design and development

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
 • ประสบการณ์0-3 ปี ในสายงานเขียนแบบ

18-May-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานเขียนแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารสำนักงาน เช่น Office

18-May-17

 

Applied
 • Mechanical Engineering Degree
 • Experience in machine design since its concept
 • Male or female, Thai nationality

18-May-17

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาโปรแกรม

18-May-17

 

Applied
 • Review product’s Engineering Change Order
 • Review product design, requirement
 • Support NPI build for new products

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female
 • 1-5 years working in the role of CAD Design
 • Experience in Rhino and Matrix program

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female 3-10 years experience (preferable)
 • Experience in lllustrator, Corel drew, Rhino
 • Have basic knowledge in Model Making Process

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Hardware & Software development projects
 • Latest technology in high-end electronics products

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

17-May-17

 

Applied
 • Draftman,Product,Refrigeration
 • CATIA and V5 and 2D,3D
 • PLASTIC PRODUCT

17-May-17

 

Applied
 • ช่างเขียนแบบ
 • เขียนแบบเครื่องกลได้
 • สามารถใช้ Autocad , Solidwork

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. in mold design , mold production
 • Able to work in Amatanakorn-Chonburi
 • Communicate in English ( general level )

17-May-17

 

Applied

Design (CAD & CAM)

Bandai Industrial Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ควบคุมและการออกแบบและแก้ไขแม่พิมพ์
 • ปวช.-ปวส. สาขา ออกแบบ-ซ่อมแม่พิมพ์
 • ใช้โปรแกรม CAD ได้

17-May-17

 

Applied
 • Prepares work to be accomplished by gathering
 • llustrates concept by designing rough layout
 • Prepares final layout by marking

12-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล