• รับผิดชอบงาน Design ด้านต่างๆขององค์กร
  • ใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator
  • สามารถทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครได้

24-Feb-17

 

Applied
  • สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดและความต้องการ
  • ควบคุมดูแลกระบวนการออกแบบ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล