• มีประสบการณ์ออกแบบและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์
 • สามารถใช้งานโปรแกรม cad cam solidworks ug nx ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่บางพลีและบางปะกงได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Welding Engineer

ABB Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree in Engineering
 • 2-4 years of experience in sales of engineering
 • Fluently in English and Thai will be required

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to travel abroad for business trip
 • English with minimum TOEIC scores 700 points
 • 3 years experience in facility management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ป.ตรี สาขา กราฟฟิกดีไซด์
 • มีความรู้ด้าน HardwareและSoftware รวมทั้งระบบ Lan

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins,Prvd F,Transp,Meal,Mobile,PC
 • UP TO DATE SMT Industry
 • Exp. in SMT / Design circuit

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bonus 2mths, Med Ins,Prvd F,Transp,Meal,Mobile, PC
 • UP-TO-DATE Electrical device Manufacturing
 • Exp. in SMT / Control Circuit board over 15 yrs.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience Engineering Design
 • Familiarity with ERP system
 • capable of communicating technically with the clie

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Fashion Designer

HAMNETSTYLE FASHION CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

 • Male / Female age above 25 years old
 • Bachelor degree in fashion business
 • Strong organizational and time management skills

27-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ
 • ใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน BOM และ ROUTING
 • ใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการผลิต

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีทางด้านออกแบบ
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรม AutoCad ได้ดี และดูแบบได้
 • มีความขยัน อดทน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

27-Mar-17

 

Applied
 • Age 30 - 45 years old
 • Experienc 8 years up in Software design
 • Able to work at Bangbor-Samutprakarn

24-Mar-17

 

Applied
 • คุมเครื่องจักร
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ18-35 ปี
 • สามารถเข้ากะได้

24-Mar-17

 

Applied
 • Prefer in–depth knowledge of mechanical strength
 • experience in CAD and strong computer skills.
 • Perform strength analysis by FEA software

23-Mar-17

 

Applied
 • At least 2 yrs in merchandiser-development
 • Professional level in English communication
 • Well organized and love challenges

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่แกะลายพรม
 • ใช้Illustrator/Photoshop ได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน และตรงต่อเวลา

23-Mar-17

 

Applied
 • Bonus 2 mths.,Med Ins.,Prvd F.,Transp.,Full Attd
 • A Famous Hi-Tech Optical Manufacturing
 • Exp. in Circuit Design over 15 yrs

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • Auto Cad 2D, 3D / Solid work / Inventor

22-Mar-17

 

Applied
 • To work in long history Japanese company
 • To work for a challenging manufacturing company
 • Develop detailed design drawings and specification

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเขียนแบบเครื่องกล
 • อายุ 28-30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad 2D ได้

22-Mar-17

 

Applied
 • เขียนแบบและถอดแบบระบบไฟฟ้า
 • สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
 • เขียนแบบระบบไฟฟ้ามาอย่างน้อย 1 ปี

22-Mar-17

 

Applied

Designer

Ishida Taiseisha (Thailand) Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Photoshop, Illustrator Indesign.
 • graphic design and printing production
 • Samrong Samutprakan Bangna

22-Mar-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ดี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female (Thai Nationality)
 • Degree in Electrical/Electronics Engineering
 • Experience: 0-3 years

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์ หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล