Graphic Design/กราฟฟิคดีไซน์

Fuji Ace Co., Ltd

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • ปริญญาตรี สาขา computer graphicหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี
  • สาขาบางปู สมุทรปราการ

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 2-3 years experience in electrical design
  • Able to communicate in English
  • New graduated is also welcome

26-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล