• เขียนโปรแกรม CNC ทั้ง 2D และ 3D
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.(อุตสาหการ)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 35 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม 2D and 3D ได้คล่อง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.(อุตสาหการ)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้ Computer และสเกตแบบได้
 • ประจำโชว์รูม SB Furniture สาขา พัทยากลาง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical Engineer – LNG Tanks
 • design engineering
 • Pressure Vessels

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University degree in Engineering
 • At least 3 years of professional experience
 • Experienced in 3D CAD

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Product Design
 • Prodduct development
 • Product function

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 30 years old up. BE in Engineering
 • Has experience in Tooling Die design over 3 years.
 • Has skill in Auto CAD and Solid work 2D/3D

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ability to texture all kind of surfaces
 • 1+ year experience in gaming industry
 • Experience in creating game assets

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
 • ประสบการณ์0-3 ปี ในสายงานเขียนแบบ

25-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานเขียนแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารสำนักงาน เช่น Office

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาโปรแกรม

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบและเขียนแบบควบคุมงาน
 • ออกแบบควบคุมงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบแม่พิมพ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้น

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 21 ขึ้นไป ประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรลำเล

22-Apr-17

 

Applied
 • Engineering in any field
 • at least 3 years experience in product design
 • Proficiency in CAD/CAM 2D & 3D

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนเเบบ/ถอดเเบบงานระบบไฟฟ้าและงานก่อสร้าง
 • ออกเเบบ/เขียนเเบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบติดตั้งงาน แมชชีนและคอนโทรล(CNC)
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม
 • สามารถประเมินราคาได้

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • ปวช. แม่พิมพ์โลหะ หรือมีประสบการณ์
 • Design surface
 • 2D 3D อย่างน้อย 2 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • Male, Aged 28 years up, Thai nationality
 • Bachelor's degree of Mechanical Engineer
 • 5 years, Experience in Design Engineer

20-Apr-17

 

Applied
 • Age 25-35 years old
 • Nationality: Thai
 • Language skills: English-very good

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านเครื่องจักรกล
 • มีความรู้ความสามารถในการเลือกวัสดุที่เหมาะสม

20-Apr-17

 

Applied
 • ช่างเขียนแบบ
 • เขียนแบบเครื่องกลได้
 • สามารถใช้ Autocad , Solidwork

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in design for press die products
 • Male/Female, 30~45 years old
 • Responsible for design of pressing die products

19-Apr-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

17-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย พ้นพันธะทางทหารแล้ว
 • ประสบการณ์ในงานตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.

13-Apr-17

 

Applied
 • 1-3 Years of Design Engineering
 • Familiar with Designing Home Apliances
 • Able to use UG-NX, CAD, CNC...

10-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Design Engineering &
 • Able to use UG-NX, CAD, or CNC
 • Familiar with Designing Home Appliance

10-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล