Back-end Web Developer

Power Matic Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

  • เพศชาย อายุ 24-35 ปี
  • พัฒนา Web Application
  • มีความรู้เรื่อง ASP.NET MVC

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 25-30 ปี
  • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ได้อย่างชำนาญ Photoshop

17-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล