Back-end Web Developer

Power Matic Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

  • เพศชาย อายุ 24-35 ปี
  • พัฒนา Web Application
  • มีความรู้เรื่อง ASP.NET MVC

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล