• มีความสามารถในการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา PHP, Javascript
  • มีความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ Website

23-Mar-17

 

Applied

Web Design

iStartUp Co., Ltd.

เชียงใหม่

  • มีความสามารถใช้ photoshop และ Illustrator
  • จัดทำและปรับแต่งภาพด้วยใช้โปรแกรม PhotoShop
  • ออกแบบสื่อ 2 มิติ ประเภท Graphic Design

23-Mar-17

 

Applied
  • ออกแบบสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ร้าน
  • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล