• เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 40 ปี
 • ใช้โปรแกรมillustrator,Photoshop,In design,premiere
 • สามารถออกแบบสื่อ Facebook, Website, App, Printing

24-May-17

 

Applied
 • UX - UI Designer, Web Designer
 • Design and deliver Mockup
 • Design and deliver UI interfaces.

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้ Java ได้เป็นอย่างดี
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ Technology ใหม่ๆ
 • ชอบงาน Research & Develop ค้นหา Solution ใหม่ๆ

23-May-17

 

Applied
 • ดูแลและควบคุม website
 • ดุแล Social media
 • จัดทำ SEO

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล