• UX - UI Designer, Web Designer
  • Design and deliver Mockup
  • Design and deliver UI interfaces.

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

19-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล