• วางแผนการตลาดออนไลน์
  • ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์
  • ปวส.ปวช.ขึ้นไป

24-May-17

 

Applied

Designer / Web Designer

Indigo International Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • สามารถทำ HTML, CSS, JavaScript/Bootstrap, j Query
  • Photoshop / illustrator / Dreamweaver
  • *ถ้าสามารถเขียน HTML, CSS, j Query จะพิจารณาเป็น

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล