• Proficient in 3D Studio / CorelDraw
 • Artistic and creativity skill
 • Hardworking and energetic

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D Maya หรือ 3D Max ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะด้าน Model , Animate , Dynamic , Lighting ,

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 4 ปี
 • ออกแบบสถานที่จัดงาน กิจกรรมภายในงาน

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบ ตัดต่อภาพ
 • เป็นคนทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรู้ด้าน Photoshop, Illustrator, Flash

18-Apr-17

 

Applied

QA Coordinator - eCommerce, Bangkok

Big Wednesday Digital

กรุงเทพมหานคร

 • Support photography projects
 • Improve the quality of image content
 • Energetic & customer focused

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล