• เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 40 ปี
 • ใช้โปรแกรมillustrator,Photoshop,In design,premiere
 • สามารถออกแบบสื่อ Facebook, Website, App, Printing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • UX - UI Designer, Web Designer
 • Design and deliver Mockup
 • Design and deliver UI interfaces.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดุูแลช่องทางการจัดจำหน่าย digital marketing
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อออนไลน์, มัลติมีเดีย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำการตลาด

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10+ years with digital content
 • Proven ability Project Management
 • leadership team building and people management

23-May-17

 

Applied
 • ดูแลและควบคุม website
 • ดุแล Social media
 • จัดทำ SEO

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล