• ออกแบบกราฟฟิคสำหรับงานโฆษณา
  • ออกแบบสิ่งพิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ใช้โปรแกรม Photoshop และ Ilustrator ได้ดี

15-Jul-17

 

Applied
  • สามารถใช้โปรแกรม After Effect ได้ดี
  • ตัดต่อวีดิโอ (งานโฆษณา)
  • ทำ Motiongraphic (2D หรือ 3D)

15-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล