• 1-2 years experience in QA/QC
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
  • 22-35 years old.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Welding Engineer

ABB Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Degree in Engineering
  • 2-4 years of experience in sales of engineering
  • Fluently in English and Thai will be required

21-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 28 - 35 ปี
  • ปริญญาตรีทางด้านออกแบบ
  • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล