• Analyst Mechanical design for manufacturing
  • Good in English, Solid Work, AutoCad
  • 1-8 years experienece in R&D or Design Engineer

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
  • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

13-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล