• การศึกษาปริญาตรี
  • มีความรู้ในเรื่อง Branding และการออกแบบ Packaging
  • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • การศึกษาไม่จำกัดวุฒิ
  • มีความชำนาญในการติดตั้งสติกเกอร์
  • มีความละเอียดรอบคอบ

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล