• เพศชาย พ้นพันธะทางทหารแล้ว
 • ประสบการณ์ในงานตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female 3-10 years experience (preferable)
 • Experience in lllustrator, Corel drew, Rhino
 • Have basic knowledge in Model Making Process

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female
 • 1-5 years working in the role of CAD Design
 • Experience in Rhino and Matrix program

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อนุปริญญา - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะที่ถูกต้องตามหลัก

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Over 5-year experience in R&D, New Product Design
 • Work in Connectors & Wire Harness Manufacturing
 • Medical Devices Manufacturing Experience

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 3D-CAD
 • QA-Tools such as FMEA / DRFBM
 • Complex mechanical product

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบติดตั้งงาน แมชชีนและคอนโทรล(CNC)
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม
 • สามารถประเมินราคาได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Design (CAD & CAM)

Bandai Industrial Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ควบคุมและการออกแบบและแก้ไขแม่พิมพ์
 • ปวช.-ปวส. สาขา ออกแบบ-ซ่อมแม่พิมพ์
 • ใช้โปรแกรม CAD ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Experience in Design , Solid Work, Auto Cad
 • Able to working in night shift

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female ,Age 25-35 Years old
 • A basic knowledge of English
 • Experience in Mold Design by 3D

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical Engineering Degree
 • Experience in mechanical developing engineering
 • Male or female, Thai nationality

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Engineering in any field
 • at least 3 years experience in product design
 • Proficiency in CAD/CAM 2D & 3D

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in design for press die products
 • Male/Female, 30~45 years old
 • Responsible for design of pressing die products

22-Mar-17

 

Applied
 • เขียนเเบบ/ถอดเเบบงานระบบไฟฟ้าและงานก่อสร้าง
 • ออกเเบบ/เขียนเเบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Mar-17

 

Applied
 • Native Thai on Male / Female.
 • Age 25-35 years old
 • Bachelor’s degree in any field.

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 21 ขึ้นไป ประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรลำเล

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

22-Mar-17

 

Applied
 • Carry out typical process engineering functions
 • Minimum of 1 year of experience as an engineer
 • Bachelor’s degree in Process Engineering, Chemical

22-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, Age not over than 35 years
 • Bachelor Degree or Higher in Mechanical
 • ave experience in testing field related with Autom

21-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ร่างแบบ และสรุปรายละเอียดให้ช่างเขียนแบบ

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Mechanical Engineering.
 • Familiar with 2D/3D softwares.
 • Very good knowledge of spoken and written English.

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนโปรแกรม CNC ทั้ง 2D และ 3D
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.(อุตสาหการ)

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 35 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม 2D and 3D ได้คล่อง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.(อุตสาหการ)

21-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for mechanical design for FA products
 • Design products and system based on requirement
 • Male/Female, 25~40 years old

21-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • 2years experience in an AutoCAD or Solid Works
 • Fair to good level of the English language

21-Mar-17

 

Applied
 • ค่า Commission
 • โบนัสประจำปี
 • เงินเดือนตามตกลง

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 30-38 year old
 • Diploma or Degree in Engineering or any related
 • Having good teamwork, communication

21-Mar-17

 

Applied
 • Expert 3D-CAD, preferably Unigraphics
 • Familiar with complex mechanical product design
 • Expert layout and tolerancing

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in electrical engineering
 • Male only, 22~30 years old
 • New graduate is acceptable

20-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-30 years old
 • Bachelor’s degree in Chemical, Mechanical
 • Experience in Production engineer

20-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 35 years old or above
 • Bachelor of Engineer in Electronic/Mechanical
 • Experience in production design in manufacturing

20-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineer field
 • Good command of English
 • Experience in Design Engineer

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Specify materials and apply geometric
 • Ability to work on average duration projects
 • degree or higher in Mechanical or Electrical

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • degree in Engineering: Mechanical or related
 • 0-2 years in Engineer position from manufacturing

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านเครื่องจักรกล
 • มีความรู้ความสามารถในการเลือกวัสดุที่เหมาะสม

20-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Good command of English.
 • 2-3 knowledge or experience in OEE,

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience with PCB manufacturing
 • Degree in Engineering (Electronic Engineering).
 • Support PCB suppliers for EQ,Design,calculate

20-Mar-17

 

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Hardware & Software development projects
 • Latest technology in high-end electronics products

19-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบแม่พิมพ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้น

17-Mar-17

 

Applied
 • ปวช. แม่พิมพ์โลหะ หรือมีประสบการณ์
 • Design surface
 • 2D 3D อย่างน้อย 2 ปี

14-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล