• ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเคหะภัณฑ์ไม้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และสามารถออกต่างจังหวัด
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Sketcup, Autocad

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ประสบการณ์ด้านออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • สามารถใช้ AutoCAD ได้ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • Design and Delvelop machine
 • Benefit Health Insurance , Yearly bonus
 • Good Command in English

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Visual Merchadiser in retail store
 • Store display and layout design
 • Able to communicate English

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล