ENGINEER SUPERVISOR

Global Acetech Co., Ltd.

ปราจีนบุรี

  • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านบ่อบำบัด ซ่อมบำรุง เขียนแบบ

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล