• ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเคหะภัณฑ์ไม้
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และสามารถออกต่างจังหวัด
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Sketcup, Autocad

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล