• สามารถเขียนแบบ (Autocad)
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้
  • มีประสบการณ์จากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

17-Jan-17

 

Applied
  • มีสวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

17-Jan-17

 

Applied
  • Factory Manager
  • มีสวัสดีการทั่วไป ประกันสังคม
  • รายได้ดี

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล