• ดูแลงาน New Model
 • มีประสบการณ์การเกี่ยวกับ New Model
 • สามารถใช้ CMM, Auto CAD, Solidwork ได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in industrial engineer
 • ISO 9001:2000 or QS 9000 or TS/ISO 16949 knowledge
 • Experience working in Automotive

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. แม่พิมพ์โลหะ หรือมีประสบการณ์
 • Design surface
 • 2D 3D อย่างน้อย 2 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนโปรแกรม CNC ทั้ง 2D และ 3D
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.(อุตสาหการ)

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 35 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม 2D and 3D ได้คล่อง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.(อุตสาหการ)

21-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านเครื่องจักรกล
 • มีความรู้ความสามารถในการเลือกวัสดุที่เหมาะสม

20-Feb-17

 

Applied
 • ออกแบบติดตั้งงาน แมชชีนและคอนโทรล(CNC)
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม
 • สามารถประเมินราคาได้

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Feb-17

 

Applied
 • เขียนแบบ และทำโปรแกรม CAD CAM
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน CNC Machining Center
 • สามารถใช้โปรแกรม CAD CAM เป็นอย่างดี

20-Feb-17

 

Applied
 • Graduated in Engineering or related Science field.
 • 3-5 years in the field of product compliance.
 • Can use English fluently.

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated in Mechanical Engineering field.
 • 3-7 years in the field of mechanical simulation.
 • Have working experience in mechanical design.

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated in Mechanical Engineering field
 • Use simulation software to design
 • Experience about refrigeration system testing

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic,Electrical,Computer Engineering
 • loT and network system
 • C language programming

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบแม่พิมพ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้น

17-Feb-17

 

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Software & Hardware development projects
 • Latest technology in high-end electronics products

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนเเบบ/ถอดเเบบงานระบบไฟฟ้าและงานก่อสร้าง
 • ออกเเบบ/เขียนเเบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in electrical engineering
 • Male only, 22~30 years old
 • New graduate is acceptable

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรลำเล

16-Feb-17

 

Applied
 • Native Thai on Male / Female.
 • Age 25-35 years old
 • Bachelor’s degree in any field.

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล